Автор: Владо Чучков Категорија: критика
УСПЕШНА КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.04.1967

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СИЛНА УМЕТНИЧКА ЛИЧНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.04.1966