Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ВЕЧНА СВЕТЛИНА ОД МОЦАРТОВАТА ЕСТЕТИКА
КОНЦЕРТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.03.2006

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДВЕ ВЕЧЕРИ СО СОЛИСТИ НА ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.12.1980