Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
СОЛИДЕН ВПЕЧАТОК
КОНЦЕРТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА СО ПИЈАНИСТОТ ВИКТОР ЧУЧКОВ ОД БУГАРИЈА И ДИРИГЕНТОТ ИЛМАН ЛАПИНШ ОД ЛЕТОНИЈА ВО ДОМ НА ЈНА ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.10.1991

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
УБАВ ПОТЕГ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.10.1983