Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ВЕЧЕР НА МЛАДИ УМЕТНИЦИ
кон концертот на македонската филхармонија

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 07.11.2013

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
УСПЕШЕН ИЗВЕДУВАЧКИ ПОТФАТ
Со македонската филхармонија

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 04.04.2013

Автор: Марко Коловски Категорија: критика, аудио
ОДЛИЧНИ ИЗВЕДБИ СО ВРВНИ УМЕТНИЦИ
со македонската филхармонија

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 10.05.2012

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
БРАВО ЗА ВИОЛИНИСТОТ БРАВО ЗА ДИРИГЕНТОТ
КОНЦЕРТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.02.2007

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
СТАНДАРДЕН, СОЛИДЕН КОНЦЕРТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА
Концерт на Македонската филхармонија

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 01.02.2002

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
ПОПУЛАРНИ КОМПОЗИЦИИ СО ИЗВОНРЕДНИ СОЛИСТИ
КОНЦЕРТ СО КОЈ БЕШЕ ОТВОРЕНО „СКОПСКО ЛЕТО“

Периодика: Дневник Датум: 27.06.2001

Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
ОДЛИЧНИ СОЛИСТИ
ЗА КОНЦЕРТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА СО КОЈ БЕШЕ ОТВОРЕНО „СКОПСКО ЛЕТО 2001“

Периодика: Вечер Датум: 25.06.2001

Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
ВО ЕДЕН ЗДИВ
кон настапот на изуми татино на „охридско лето“

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.07.1997

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СИЛЕН КОНЦЕРТЕН ПОРОЈ
концертна хроника

Периодика: Вечер Датум: 22.06.1994

Автор: Викторија Коларовска-Гмирја Категорија: критика
НЕСЕКОЈДНЕВЕН НАСТАН

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.02.1992

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СИЛНИ ИСПОЛНУВАЧКИ ТЕНЗИИ

Периодика: Вечер Датум: 12.02.1992

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
НАСТАП НА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ CO ФИЛХАРМОНИЈАТА

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 26.06.1961