Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: есеј
ШУНДОТ ВО МУЗИКАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.03.1975

Автор: Димитрија Бужаровски Категорија: критика
НЕКВАЛИТЕТ ИЛИ ШУНД?

Периодика: Вечер Датум: 20.04.1973

Автор: / Категорија: критика
ШУНДОТ ВО МУЗИКАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ТОЛЕРИРА

Периодика: Вечер Датум: 20.04.1973