Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
И ОД МЛАДИТЕ МОЖЕ МНОГУ ДА СЕ НАУЧИ
концерт на светскиот младински оркестар на музичка младина

Периодика: Дневник Датум: 08.08.2000

Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
ПРИЈАТНО ОСВЕЖУВАЊЕ
за концертот на сопранот надежда петровска

Периодика: Вечер Датум: 21.02.2000

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
СТИЛСКА РАЗНОВИДНОСТ
КОН РЕЦИТАЛОТ НА СОПРАНОТ НАДЕЖДА ПЕТРОВСКА

Периодика: Утрински весник Датум: 21.02.2000

Автор: Васка Наумова-Томовска Категорија: критика
ВИСОКО ВОКАЛНО МАЈСТОРСТВО
кон концертот на лудовик де сан, „интерфест 99“

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.10.1999

Автор: Васка Наумова-Томовска Категорија: критика
ВОЗВИШЕНА КРЕАТИВНОСТ
кон концертот на кирил рибарски на тромбон и милица шперовиќ на пијано, охридско лето 98

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.07.1998

Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
ТРИУМФАЛНО СО БРАВУРОЗНИ КОМПОЗИЦИИ
кон концертот на стојан димов на кларинет, рита трпчева на пијано и лејла урманова на харфа

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.12.1997

Автор: Драго Јаневски Категорија: критика
РЕВИЈА НА ТАЛЕНТИ
кон симфонискиот концерт на македонската филхармонија со ученици од музичките училишта од македонија

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.06.1996

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
БЛЕСКАВИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
кон концертот на стојан димов „охридско лето 95“

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.08.1995

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ВАРИЈАБИЛНОСТ НА ИЗРАЗОТ
кон концерот на камерниот оркестар на мрт и рециталот на францускиот пијанист ерик ле саж

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.08.1995

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
МАГИЈА
кон концертот наа словенечкиот октет на охридско лето

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.07.1995