Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
БЛАГОРОДНО ДОСТОИНСТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.10.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕДОРЕЧЕНИ КАЖУВАЊА

Периодика: Вечер Датум: 14.10.1983