Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
РАЗЛИЧНИ ИЗВЕДУВАЧКИ ДОСТИГАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.08.1977

Автор: Димитрие Бужаровски Категорија: критика
ЗБОГАТУВАЊЕ И НЕГУВАЊЕ НА ТРАДИЦИЈАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.04.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
СПЕЦИФИЧНИ И ВРЕДНИ ПРЕТСТАВУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.03.1976

Автор: Петре Богданов Кочко Категорија: хроника
ВО ИЗМИНАТАТА КОНЦЕРТНА СЕЗОНА

Периодика: Разгледи Датум: 12.09.1954