Автор: Маја Чанаќевиќ Категорија: критика
„СЕВИЛЕЦОТ“ СО НОВА СВЕЖИНА
кон фестивалската премиер на „севилскиот бербер“ од росини, „охридско лето 98“

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.07.1998

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ВИРТУОЗНА ИЗВЕДБА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.11.1992

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
ПОД ОЧЕКУВАЊАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1984

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПОТВРДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.05.1983

Автор: Петре Богдaнов-Кочко Категорија: критика
НЕКОНВЕНЦИОНАЛНО И ТЕМПЕРАМЕНТНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.01.1967

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕЗДРАВА ПРЕТЕНЦИОЗНОСТ ИЛИ – МИСТИФИКАЦИЈА?

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.05.1966

Автор: Властимир Николовски Категорија: критика
ЕДНА НАВИСТИНА ПРИЈАТНА ОПЕРСКА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.11.1965

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИНТЕРЕСНА МУЗИЧКА НЕДЕЛА

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.03.1963