Автор: С. Прилепчански Категорија: Осврт
СЕЌАВАЊА НА ЕДЕН ПРОФЕСОР

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.12.1971

Автор: Спиро Прилепчански Категорија: Осврт
ПРЕД 40 ГОДИНИ: ОПЕРСКИ ИЗВЕДБИ ВО ШТИП

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.01.1963