Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОВТОРНА СРЕДБА. ЗА „ТРАВИЈАТА“ НА ВЕРДИ

Периодика: Вечер Датум: 26.05.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТВРДЕНИ ПРОГНОЗИ!

Периодика: Вечер Датум: 29.05.1979

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЛОШ ДЕН НА КАВАРАДОСИ

Периодика: Вечер Датум: 24.05.1978

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДОБРОДОЈДЕНИ ГОСТИ

Периодика: Вечер Датум: 25.05.1977