Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ВИРТУОЗЕН КРАЈ
ОХРИДСКО ЛЕТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.08.1988

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ГРОМОГЛАСЕН НАСТАП

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.12.1987

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ВИОЛИНСКАТА РЕПРОДУКЦИЈА-ВО ЦЕНТАРОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.05.1976