Автор: Елени Новаковска Категорија: критика
ЈАСНА УМЕТНИЧКА КОМУНИКАЦИЈА НО ПРИСТАПОТ Е РАЗЛИЧЕН
КОНЦЕРТ НА ИЛИЈА ЗИМБО, ФЛЕЈТА, И САРА ПРОЈКОВСКА-НИКОЛОВСКА - КИЦ

Периодика: Дневник Датум: 04.03.2003

Автор: Роза Нолчева Категорија: критика
ПОДЕЛЕНИ ВПЕЧАТОЦИ
За рециталот на Зимбо и Пројковска во Салонот 19,19 во Скопје

Периодика: Вест Датум: 28.02.2003