Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
ЧУДО ПОД АЛПИТЕ
ЏЕЗ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.09.1993

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
КОГА БИ ГО ДОБИЛ ТОЈ ЗВУК …
Џими Хендрикс Проект во Салфелден

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.09.1990

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
НЕ ЖЕНО НЕ ПЛАЧИ
ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ ВО САЛФЕЛДЕН (АВСТРИЈА)

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.09.1987