Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
ГОЛЕМ БРОЈ МУЗИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.01.1957