Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
КАМЕРНАТА МУЗИКА НА 20 ВЕК НЕАТРАКТИВНА ЗА ПУБЛИКАТА
РЕЦИТАЛИ НА КОНЦЕРТ МАЈСТОРИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Дневник Датум: 01.10.2001

Автор: Васка Наумова-Томовска Категорија: критика
НЕЗАБОРАВНИ ДОЖИВУВАЊА ЗА МНОГУБРОЈНАТА ПУБЛИКА
„интерфест„ битола

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.10.2000

Автор: Горјан Коруновски Категорија: критика
СО ЗВУЦИТЕ НА СОЛО ПЕСНАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.08.1986

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ХРАБРО, ДОСТОИНСТВЕНО, АТРАКТИВНО

Периодика: Вечер Датум: 01.03.1984

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МУЗИКА ЗА ВАС

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.10.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
МАШКИ ТЕМПЕРАМЕНТ И НЕЖЕН ЛИРИЗАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.04.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
ДВЕ КОНЦЕРТНИ СОГЛЕДУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.02.1974

Автор: Јосип Брнобиќ Категорија: критика
КОНЦЕРТ ВИРТУОЗА Г. ЈЕЦИЌА И ЊЕГОВИХ УЧЕНИКА

Периодика: Вардар Датум: 12.05.1936