Автор: В. Атанасовски Категорија: критика
МУЗИЦИРАЊЕ НА ВИСОКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.07.1965