Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ДИРИГЕНТСКИ АРТИЗАМ ШТО ПЛЕНИ
кон концертот на македонската филхармонија, 40 години дејност на маестро фимчо муратовски

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.05.2000

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИИ ОД ПРВИОТ КОНЦЕРТ НА МАЕСТРО МУРАТОВСКИ
концерт на македонската филхармонија

Периодика: Дневник Датум: 19.05.2000

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕНАМЕТЛИВО ОДБЕЛЕЖАН ЈУБИЛЕЈ
за концертот на македонската филхармонија по повод јубилејот на диригентот перо петровски

Периодика: Вечер Датум: 12.05.1992

Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
СОЛИДЕН ВПЕЧАТОК
КОНЦЕРТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА СО ПИЈАНИСТОТ ВИКТОР ЧУЧКОВ ОД БУГАРИЈА И ДИРИГЕНТОТ ИЛМАН ЛАПИНШ ОД ЛЕТОНИЈА ВО ДОМ НА ЈНА ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.10.1991

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РУТИНЕРСКИ ИСПОЛНУВАЊА
за концертот на македонската филхармонија, диригент илмар лапанш, солист виктор чучков

Периодика: Вечер Датум: 23.10.1991

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
УВЕРЛИВИ ТОЛКУВАЊА
НАСТАП НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.12.1988

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ДИРИГЕНТ СО ЦВРСТА РАКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.10.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕНЗИБИЛНО ДИРИГЕНТСКО АНГАЖИРАЊЕ

Периодика: Вечер Датум: 21.10.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ВО ЗНАКОТ НА РОМАНТИЗМОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.02.1980

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
АПОТЕЗА НА ИГРАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1978