Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДАЛЕКУСЕЖНА ИНИЦИЈАТИВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.02.1968