Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РАЗЛИЧНИ УМЕТНИЧКИ ВРЕДНОСТИ

Периодика: Вечер Датум: 03.11.1987

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
НЕДОСЛЕДНОСТИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.11.1987

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
АНГАЖИРАНА ПОЗИЦИЈА
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.10.1987

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
УБАВ ПОТЕГ – СО „ВАРИЈАЦИИ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1985

Автор: Ратка Димитровска Категорија: критика
ИНТЕРПРЕТАТОРСКА СТРОГОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.03.1985

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ИНТЕРПРЕТАТОРСКИ ДОСТОИНСТВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.03.1985

Автор: Марија Цветковиќ Категорија: критика
ВИСОКО УМЕТНИЧКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.12.1984

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ВРВНО ИСПОЛНИТЕЛСТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.10.1984

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДОБРА МУЗИКА ДОБРА РЕАЛИЗАЦИЈА

Периодика: Вечер Датум: 28.09.1984

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
РЕТКО ЕСТЕТСКО ЗАДОВОЛСТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.09.1984