Автор: Фидан Јаќоски Категорија: критика
РИТАМ ВО КРВТА
РИТМИЧКА АКЦИЈА ВО ПРОГРЕС. РАП ВО МАКЕДОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.08.1991