Автор: В.Педевски Категорија: критика
НЕКОЈ МОРА ДА ГО ПЛАТИ ДАНОКОТ
КОНЦЕРТ НА РАЈНЕР БРУНИНГХАУС

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.03.1986