Автор: Бранко Глигоров Категорија: критика
КОНЦЕРТОТ СО АЛДУЛЕСКУ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.11.1968

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
УСПЕШНА КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.04.1967