Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ПЕАЧКА И СЦЕНСКА СУГЕСТИВНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.10.1987

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕКОМПЛЕТНА РЕАЛИЗАЦИЈА

Периодика: Вечер Датум: 23.05.1985

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РЕТКО УБАВА ПРЕТСТАВА

Периодика: Вечер Датум: 15.05.1985