Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДЕБИ НА ГОЛЕМИОТ ЗАБАВЕН ОРКЕСТАР НА РАДИО -СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.03.1962

Автор: Тодор Скаловски Категорија: хроника
15 ГОДИНИ МУЗИЧКА ДЕЈНОСТ BO НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.03.1960

Автор: Ѓоко Ѓорѓиев Категорија: критика
ПОСТОЈАН РАСТЕЖ НА НАШАТА ЗАБАВНА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.09.1959

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА СКОПСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.01.1957

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА СКОПСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.05.1956

Автор: Петре Богданов-Кочко Категорија: друго
ПРЕД НОВАТА МУЗИЧКА СЕЗОНА

Периодика: Разгледи Датум: 18.09.1955

Автор: Петре Богданов Кочко Категорија: интервју
ТОДОР СКАЛОВСКИ ДИРЕКТОР НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Разгледи Датум: 01.01.1955

Автор: Петре Богданов-Кочко Категорија: есеј
МУЗИЧКА КРИТИКА ИЛИ ИНФОРМАЦИЈА

Периодика: Разгледи Датум: 01.01.1955

Автор: Петре Богданов-Кочко Категорија: критика
„МОЛЧЕЊЕТО Е ЗЛАТО…“

Периодика: Разгледи Датум: 28.02.1954

Автор: Васил Ќортошев Категорија: критика
КОНЦЕРТОТ НА РАДИО – СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.10.1946