Автор: Марко Коловски Категорија: критика
надеж
ДММ 2014

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 08.04.2014

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
ЗАБАВНИОТ АНСАМБЛ „МЕЛОДИЈА“ ВО СКОПЈЕ

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 06.07.1963

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
МЛАДИ ИСПОЛНИТЕЛИ ВО ПРИДРУЖБА HA ФИЛХАРМОНИЈАТА

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 06.07.1963

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
ГОСТУВАЊЕ НА БЕЛГРАДСКАТА ОПЕРА ВО СКОПЈЕ

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 01.07.1963

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
HA KPAJOT HA КОНЦЕРТНАТА CE3OHA
Осврт на повеќе концерти

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 01.07.1963

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
ГОСТУВАЊЕ HA CAPAEBCKATA ОПЕРА 2

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 08.06.1963

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
БРАМСОВАТА ЧЕТВРТА ПОД ДИРИГЕНТСТВОТО НА ИВАН СПАСОВ

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 08.06.1963

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
МУЗИЧКИ НАСТАНИ BO ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА МАЈ 1963 ГОДИНА

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 01.06.1963

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
КОНЦЕРТ HA XOPOT „МИРЧЕ АЦЕВ”

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 04.05.1963

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
ПO BTOPOTO ЗАГРЕПСКО БИЕНАЛЕ

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 01.05.1963

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
ГОСТУВАЊЕ HA CAPAEBCKATA ОПЕРА 1

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 01.05.1963

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
КОНЦЕРТ HA KAMEPHOTO ДУО ЛАФРА-ПЕРЕ

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 27.04.1963