Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДОЖИВУВАЊЕ НА СИТЕ НИЈАНСИ ВО ЗВУЧНИОТ КОЛОРИТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.11.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РАЗЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.07.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РИСТО АВРАМОВСКИ: „ПСИХОФОНИЈА“.

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.03.1972