Автор: М.М. Категорија: критика
НОВИ ДОСТИГАЊА И ОБВРСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.10.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ИЗДРЖАНО И НА НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.05.1976

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДОЖИВУВАЊЕ НА СИТЕ НИЈАНСИ ВО ЗВУЧНИОТ КОЛОРИТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.11.1973