Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДИРИГЕНТСКИ ТАНЦИ
за концертите на македонската филхармонија под диригентство на павле дешпаљ и ангел шурев

Периодика: Вечер Датум: 10.05.1994

Автор: Ј. К. Категорија: критика
ПРИЈАТНА МОЦАРТОВА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.05.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КАРАЉОВ СО МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Вечер Датум: 24.03.1979