Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ВРВНО ИСПОЛНИТЕЛСТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.10.1984

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ВИСОКИ ДОСТРЕЛИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.03.1984

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДВЕ ВЕЧЕРИ СО СОЛИСТИ НА ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.12.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПЕЈАЧКА СРЕДБА ПРЕД ЗАЛЕЗ?

Периодика: Вечер Датум: 14.05.1980