Автор: Коста Поповски Категорија: критика
ОТКРИВ НОВ МУЗИЧКИ СВЕТ

Периодика: Вечер Датум: 21.12.1973

Автор: Ѓ. Поповски Категорија: интервју
НЕЛО СЕГУРИНИ: ИМАТЕ КВАЛИТЕТЕН ОРКЕСТАР“(ИНТЕРВЈУ)

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.07.1965

Автор: Ѓ. Поповски Категорија: интервју
МЛАДОСТА МОЈА ИНСПИРАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.12.1964

Автор: Ѓ. Поповски Категорија: интервју
ЧУВСТВУВАМ ДОЛГ КОН СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.11.1964

Автор: Ѓ. Поповски Категорија: критика
МУЗИКАТА МЕЃУ НАЈЕКСТРЕМНОТО ВО ЏЕЗОТ И КЛАСИЧНОТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.08.1964