Автор: Г. Попоски Категорија: критика
ПРОГРАМА ПОСВЕТЕНА НА ЈУБИЛЕЈОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.10.1964