Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ПОТЕНЦИЈАЛИТЕ НА ДЕЛОТО И ИНСТРУМЕНТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.07.1984

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИНТЕРЕСЕН И ДАЛЕКУВИД ПОТФАТ

Периодика: Вечер Датум: 05.07.1984