Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
КАМЕРНАТА МУЗИКА НА 20 ВЕК НЕАТРАКТИВНА ЗА ПУБЛИКАТА
РЕЦИТАЛИ НА КОНЦЕРТ МАЈСТОРИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Дневник Датум: 01.10.2001

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРИЧИНИ ЗА ОПТИМИЗАМ

Периодика: Вечер Датум: 17.01.1985

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
УБАВО ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА СЛИКАРОТ МАТИС

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.04.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ГРИЖЛИВО ПОДГОТВЕНА ПРОГРАМА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.12.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ВЕЧЕР НА ГЕРМАНСКА БАРОКНА И СОВРЕМЕНА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.05.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ДОЖИВЕАНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.04.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
МАШКИ ТЕМПЕРАМЕНТ И НЕЖЕН ЛИРИЗАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.04.1974