Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
КОРЕКТНОСТ, НО И СТАРИ БОЛКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.10.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АНТОЛОГИСКИ ПРЕСЕК НА МАКЕДОНСКАТА СОЛО-ПЕСНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.12.1969

Автор: Владо Чучков Категорија: Осврт
ЗА ТВОРЕШТВОТО НА МАКЕДОНСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ

Периодика: Разгледи Датум: 01.05.1962

Автор: Нечитлив Категорија: критика
ВЕРНО ТОЛКУВАЊЕ НА ВОКАЛНАТА ЛИРИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.04.1961