Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
НАСЛЕДСТВОТО НА МОНК

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.02.1985

Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
ПРЕСУШЕН АВТОРСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.12.1984

Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
ЧЕКОРЕЊЕ ПО ТАНГЕНТАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.12.1984

Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
„ФРЕНКИ“ ИЛИ ДОБРЕДОЈДЕН ШОК

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.12.1984

Автор: Н.Н. Категорија: критика
КОЛЕКЦИЈА ЗА СЛАДОКУСЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.12.1984