Автор: / Категорија: критика
ШУНДОТ ВО МУЗИКАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ТОЛЕРИРА

Периодика: Вечер Датум: 20.04.1973