Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ТВОРЕЧКИ НАТПРЕВАР НА СЦЕНАТА

Периодика: Утрински весник Датум: 04.04.2008

Автор: Б. Петровски Категорија: Осврт
ФЕСТИВАЛ

Периодика: Вечер Датум: 16.11.1971

Автор: Б. Петровски Категорија: критика
ПОФАЛБИ ЗА КИРИЛ СПИРОВСКИ

Периодика: Вечер Датум: 16.04.1969

Автор: Б. Петровски Категорија: критика
АНСАМБЛОТ СВИРЕШЕ СО ГОЛЕМ ЖАР

Периодика: Вечер Датум: 09.04.1969