Автор: Александар Димитровски, новинар во пензија Категорија: друго
ЗОШТО Е ЗАБОРАВЕН ПЕТРЕ БОГДАНОВ-КОЧКО
за еден од иницијаторите и основачи на првата македонска опера

Периодика: Утрински весник Датум: 07.05.2010

Автор: Крсте Црвенковски Категорија: Осврт
КОМПОЗИТОР СО ШИРОКО СРЦЕ
ПО ПОВОД ТРИ ГОДИНИ ОД СМРТТА НА ПЕТРЕ БОГДАНОВ КОЧКО

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.02.1991

Автор: / Категорија: критика
ТВОРЕШТВО ПОСВЕТЕНО НА СЛОБОДАТА
ВЧЕРА ВО СКОПЈЕ ПОЧИНА ПЕТРЕ БОГДАНОВ-КОЧКО

Периодика: Вечер Датум: 23.02.1988

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
НЕДОСЛЕДНОСТИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.11.1987

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСООДВЕТНА КОНЦЕПИРАНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 27.09.1984

Автор: Димче Николески Категорија: критика
СТУДИОЗНА ИЗВЕДБА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.04.1984

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕПОТПОЛНА РЕАЛИЗАЦИЈА

Периодика: Вечер Датум: 04.11.1980

Автор: О. Спиркоска Категорија: Осврт
УСПЕШНИ РАКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.06.1980

Автор: О. Спиркоска Категорија: Осврт
ВЕЛИКАН НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.06.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
МАКЕДОНСКОТО КАМЕРНО-СОЛИСТИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.01.1978

Автор: М. Маневски Категорија: критика
ВИСТИНСКО СТИМУЛИРАЊЕ НА МУЗИКОЛОШКОТО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.10.1976

Автор: М. Маневски Категорија: критика
СМОТРА НА НАШИТЕ МУЗИЧКИ ДОСТИГАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.10.1976

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
СРЕДБА ШТО САКАМЕ ДА СЕ ПОВТОРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.11.1974

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
УСПЕШНА СМОТРА НА МАКЕДОНСКАТА СОЛО ПЕСНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.09.1969