Автор: Петре Бакевски Категорија: интервју
20 ГОДИНИ СО ЏИЛДА

Периодика: Вечер Датум: 14.03.1974

Автор: Петре Бакевски Категорија: интервју
ГЛУВОСТА ЗА „ИЛИНДЕН“

Периодика: Вечер Датум: 18.12.1973

Автор: Петре Бакевски Категорија: интервју
ВЕЛИЧЕНСТВЕНА ЕПОПЕЈА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

Периодика: Вечер Датум: 28.10.1973

Автор: Петре Бакевски Категорија: Осврт
АНА ЛИПША-ТОФОВИЌ

Периодика: Вечер Датум: 12.05.1973

Автор: Петре Бакевски Категорија: интервју
ЗА ЖИВИТЕ И МРТВИТЕ ДА НЕ БИДАТ АНОНИМНИ

Периодика: Вечер Датум: 03.06.1972

Автор: Петре Бакевски Категорија: интервју
КУЌА СО ВИОЛИНСКИ КЛУЧ

Периодика: Вечер Датум: 20.05.1972

Автор: Петре Бакевски Категорија: Осврт
ПОДЕМ НЕДЕЛИВ ОД МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА

Периодика: Вечер Датум: 29.04.1972

Автор: Петре Бакевски Категорија: интервју
АФИРМАЦИЈА И ПОЧИТ

Периодика: Вечер Датум: 15.04.1972

Автор: Петре Бакевски Категорија: Осврт
ОД „ЦАР САМУИЛ“ ДО „ИЛИНДЕН“

Периодика: Вечер Датум: 15.04.1972

Автор: Петре Бакевски Категорија: интервју
ТОА Е МОЈОТ ЖИВОТ. ЖИВКО ФИРФОВ. СЕКОГАШ ВО ИЗВОРОТ НА МЕЛОСОТ

Периодика: Вечер Датум: 18.01.1972

Автор: Петре Бакевски Категорија: критика
ТОА Е МОЈОТ ЖИВОТ. НАТКА ПЕНУШЛИСКА-МИТРОВСКА. ОДЛИЧНА СИ НАТКА

Периодика: Вечер Датум: 15.01.1972