Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
БЕЗ ТИПИЧНА АТМОСФЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.03.1983

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
СОЛИДНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.05.1961