Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ГРИЖА ЗА ДОМАШНИОТ УМЕТНИК

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1973

Автор: В. Атанасовски Категорија: критика
ВПЕЧАТЛИВА ИНТЕРПРЕТАЦИСКА ЦЕЛИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.07.1965