Автор: Тина Иванова Категорија: критика
МАКЕДОНСКИТЕ ФИЛХАРМОНИЧАРИ СВИРЕА ВО СЕКОЈДНЕВНА ОБЛЕКА
Јубилејниот концерт на диригентот Перо Петровски

Периодика: Утрински весник Датум: 25.05.2002

Автор: Драго Јаневски Категорија: критика
ИМПРЕСИВНИ ИЗВЕДБИ
концерт на македонската филхармонија со студенти од фму

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.07.1996

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НОВОГОДИШНА МУЗИЧКА ЕЛКА
за традиционалниот новогодишен концерт на македонската филхармонија

Периодика: Вечер Датум: 06.01.1995

Автор: Валентина Димитровска Категорија: критика
ОДЛИЧНИ МУЗИЧАРИ, ВРВНИ ДИРИГЕНТИ
разговор со перо петровски в.д. директор на македонската филхамронија

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.11.1994

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСООДВЕТНА ПРОГРАМСКА НАСОКА
за концертот на македонската филхармонија под диригентство на перо петровски, солисти. васил атанасов на обоа и едуард монтеро на пијано

Периодика: Вечер Датум: 16.11.1994

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕНАМЕТЛИВО ОДБЕЛЕЖАН ЈУБИЛЕЈ
за концертот на македонската филхармонија по повод јубилејот на диригентот перо петровски

Периодика: Вечер Датум: 12.05.1992

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ОБМИСЛЕНО И КОНЦЕНТРИРАНО
за концертот на македонската филхармонија, солист антон диков, диригент перо петровски

Периодика: Вечер Датум: 16.01.1991

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЧУДЕСНО МУЗИЦИРАЊЕ
ЗА КОНЦЕРТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА СО СОЛИСТИТЕ М. ДОКУЗОВ, З. ПИРГАНОВСКИ, М. КУФОЈАНАКИС И В. АТАНАСОВ

Периодика: Вечер Датум: 22.05.1990

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СКРОМЕН ПОЧЕТОК-СВЕЧЕН КРАЈ?
ЗА КОНЦЕРТОТ НА КАМЕРНИОТ ОРКЕСТАР НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА, ДИРИГЕНТ ПЕРО ПЕТРОВСКИ

Периодика: Вечер Датум: 21.09.1988

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИМА ЛИ НАДЕЖ?

Периодика: Вечер Датум: 09.03.1988

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ЕКСПРЕСИВНА ИЗВЕДБА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1984

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ВИСОКИ ДОСТРЕЛИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.03.1984

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
УБАВ ПОТЕГ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.10.1983

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
КОН ПОВИСОКИ КРЕАТИВНИ БАРАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.07.1983