Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДОБРОДОЈДЕНИ ГОСТИ

Периодика: Вечер Датум: 25.05.1977