Автор: Скопски гласник Категорија: хроника
РАЗВОЈ МУЗИЧКОГ ЖИВОТА У СКОПЉУ

Периодика: 448 Датум: 01.01.1937

Автор: Трајко Прокопиев Категорија: критика
ВЕЧЕ СЛОВЕНСКЕ МУЗИКА

Периодика: Вардар Датум: 05.12.1936