Автор: В. Педевски Категорија: критика
КОНЕЧНО ВО ДОМАШНОТО ГНЕЗДО

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.07.1987

Автор: В.Педевски Категорија: критика
ПРЕСЕЧЕНА ОТСТАПНИЦА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКА ВО БЕЛГРАД

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.06.1986

Автор: В.Педевски Категорија: критика
НЕКОЈ МОРА ДА ГО ПЛАТИ ДАНОКОТ
КОНЦЕРТ НА РАЈНЕР БРУНИНГХАУС

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.03.1986