Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
МАКЕДОНСКОТО КАМЕРНО-СОЛИСТИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.01.1978

Автор: М. Маневски Категорија: критика
ВИСТИНСКО СТИМУЛИРАЊЕ НА МУЗИКОЛОШКОТО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.10.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБЕДИТЕЛНА ИСПОЛНИТЕЛСКА КОНЦЕПЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1976

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
САМО ОСВЕЖЕНА ПРЕТСТАВА

Периодика: Вечер Датум: 15.05.1976

Автор: Димитрија Бужаровски Категорија: критика
ПОЧЕТОК НА ОПЕРСКАТА СЕЗОНА

Периодика: Вечер Датум: 05.10.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РУСАЛКА – ОГРОМЕН НАПОР ЗА ЦЕЛ КОЛЕКТИВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.05.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕРИОЗЕН ЗАФАТ. МОЦАРТ „ТАКА ПРАВАТ СИТЕ“ НА СКОПСКАТА ОПЕРСКА СЦЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.04.1972

Автор: / Категорија: критика
ЈУГОСЛОВЕНСКА ЛЕКЦИЈА ОД МОЦАРТ

Периодика: Вечер Датум: 29.03.1972

Автор: Ристо Кузмановски Категорија: критика
ПРВИОТ ЧЕКОР Е СТОРЕН

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.02.1971

Автор: Бранко Глигоров Категорија: критика
НОРМА НА АПОСТОЛОВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.10.1968

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АНТИТРАДИЦИОНАЛНО И – ИЗМЕСТЕНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.10.1967

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЧУДЕСНА РЕАЛИЗАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.03.1966

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЕВТИНО И ЗДОДЕВНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.02.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЧУДЕСНИОТ ФИГАРО НА НИКОЛА ХЕРЛЕА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.09.1961