Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
БЕЗ АНГАЖМАН

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.02.1982

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ТРИ РАЗЛИЧНИ МУЗИЧКИ ВЕЧЕРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.03.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРИВЛЕЧНИ КАМЕРНИ СРЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.04.1979

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОД ОЧЕКУВАЊАТА

Периодика: Вечер Датум: 24.12.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УШТЕ ЕДНА УБАВА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.12.1977

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВО ЗНАК НА ИНДИСПОНИРАНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.08.1972

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
ВНИМАТЕЛЕН ПРОГРАМСКИ ИЗБОР

Периодика: Вечер Датум: 12.08.1972