Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
НЕЗАДОВОЛЕН КРИТЕРИУМ НА КОЛЕКТИВНА УИГРАНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.05.1977

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИНСИСТИРАЊЕ НА ВИРТУОЗНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 18.05.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБАВИ ГЛАСОВНИ МОЖНОСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.05.1976

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
„БОЕМИ“ – ДОКАЗ ЗА ВНИМАТЕЛНО НЕГУВАЊЕ НА РЕНОМЕТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.05.1973