Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТРЕБИ ЗА СОЗРЕВАЊА И ОБЛАГОРОДУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.03.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЗАРА ДОЛУХАНОВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.05.1963