Автор: Тина Иванова Категорија: критика
БЛИСКОСТ МЕЃУ РАЗЛИЧНИТЕ ПРЕКУ УНИВЕРЗАЛНИОТ ЈАЗИК – МУЗИКАТА
Се случи и третото издание на "Но Бордерс"

Периодика: Утрински весник Датум: 26.08.2002

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
ОРГАЗМИЧНИ ГРОМОВИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.12.1992

Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
РОКОТ НА МАРГИНИТЕ
ДОМАШНА ДИСКОГРАФИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.04.1990

Автор: Велибор Педевски Категорија: критика
САКАМ ДА ЖИВЕАМ ИЛЈАДА ГОДИНИ
ПО КОНЦЕРТОТ НА ПАРТИБРЕЈКЕРС ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.04.1990

Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
ТРГНИ КОН МЕНЕ
ПАРТИБРЕЈКЕРС

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.02.1990